Vận chuyển và giao nhận - Thảo Dược Thiên Nhiên Ánh Mai

Vận chuyển và giao nhận

  1. MỤC ĐÍCH

– Tạo sự khác biệt về quyền lợi cho bệnh nhân khi mua sản phẩm của Công ty Thảo dược Quốc tế BKB.
– Hỗ trợ và gia tăng giá trị ưu đãi cho bệnh nhân khi mua sản phẩm tại của Công ty Thảo dược Quốc tế BKB.

1.1 Phạm vi áp dụng

– Đối tượng áp dụng: Tất cả các bệnh nhân mua sản phẩm của Công ty Thảo dược Quốc tế BKB.
– Khu vực áp dụng :   Công ty Thảo dược Quốc tế BKB sẽ vận chuyển sản phẩm đến tận nhà trên toàn quốc.
– Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2017.

2. NỘI DUNG:

2.1 Dịch vụ giao nhận sản phẩm:

  • Công ty Thảo dược Quốc tế BKB thực hiện dịch vụ giao nhận sản phẩm miễn phí tận nhà cho bệnh nhân trên toàn quốc.
  • Công ty Thảo dược Quốc tế BKB sẽ giao sản phẩm trong vòng 1-2 ngày đối với bệnh nhân ở Hà Nội.
  • Công ty Thảo dược Quốc tế BKB sẽ giao sản phẩm trong vòng 3-7 ngày đối với bệnh nhân ở các tỉnh.  
  • Trước khi vận chuyển, bộ phận giao nhận sẽ liên lạc với bệnh nhân để hẹn thời gian, địa điểm cụ thể để giao sản phẩm cho các bệnh nhân.
  • Thời gian giao sản phẩm từ : từ 8h00 đến 17h00  tất cả các ngày trong tuần.

    Để biết thêm thông tin, Bệnh nhân vui lòng liên hệ với Tổng đài Chăm sóc của Công ty Thảo dược Quốc tế BKB : 0989 215 096.

    Xin trân trọng cảm ơn!

 

.
.
.
.