Hình ảnh trước và sau sử dụng Kem vẩy nến Herna của cô Đương, Quảng Nam

Hình ảnh trước và sau sử dụng Kem vẩy nến Herna của cháu Hoa, Long An

Hình ảnh anh Sơn, Quảng Ninh trước và sau khi sử dụng Kem vẩy nến Herna

HÌNH ẢNH TRƯỚC VÀ SAU SỬ DỤNG KEM VẨY NẾN HERNA CỦA CHỊ THU, THANH HÓA

HÌNH ẢNH TRƯỚC VÀ SAU SỬ DỤNG KEM VẨY NẾN CỦA CHÁU LAN ANH, 11 TUỔI, BẮC NINH

HÌNH ẢNH TRƯỚC VÀ SAU SỬ DỤNG KEM VẨY NẾN HERNA CỦA ANH HÙNG, TP HỒ CHÍ MINH

Hình ảnh trước và sau khi sử dụng Kem vẩy nến Herna của anh Thành, TP Hồ Chí Minh

Hình ảnh trước và sau khi sử dụng Kem vẩy nến của em Bình, TP. Hồ Chí Minh

Hình ảnh trước và sau khi sử dụng Kem vẩy nến Herna của chị Quỳnh, Cà Mau

Hình ảnh trước và sau khi sử dụng Kem vẩy nến Herna của chị Hồng, Đồng Nai

Phiên bản Mobile