chị Dương Thu Hương, bệnh nhân vẩy nến da đầu 3 năm, Đồng Nai

Anh Lịch, Đông Anh, Hà Nội

Con trai chị Trần Thị Xuân Đa, Bảo Lộc, Lâm Đồng

Bệnh nhân vẩy nến Nguyễn Đăng Hải

Bệnh nhân vẩy nến Lê Hữu Thọ

Bệnh nhân vẩy nến Lê Hữu Thọ

KEM VẨY NẾN ĐÃ ĐEM ÁNH SÁNG CUỘC ĐỜI TÔI TRỞ LẠI

Bệnh nhân vẩy nến Bạch Văn Triển

Bệnh nhân vẩy nến Bạch Văn Triển

Bệnh nhân vẩy nến Tạ Phi Hùng

Phiên bản Mobile